Veelgestelde vragen - vragen, opmerkingen, klachten


Is er garantie van toepassing op de producten van Hoogvliet?

Alle producten die je bij Hoogvliet koopt vallen onder de wettelijke garantie. Voldoet een product of bestelling niet aan de verwachting neem dan alstublieft contact op met onze klantenservice. Dat kan telefonisch via (0172) 418 200 of via het online contactformulier.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Een klacht kun je indienen bij de supermarktmanager van je Hoogvliet supermarkt. Daarnaast kun je je klacht schriftelijk melden via de klantenserviceformulieren in de winkel of via het online contactformulier. Je krijgt dan binnen 7 dagen een inhoudelijke reactie. Wij werken conform de geschillenprocedure van Thuiswinkel.org.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Hoe kan ik een product dat ik online heb gekocht retourneren?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Het gemakkelijkste is om contact met onze klantenservice op te nemen door ons contactformulier in te vullen of via (0172) 418 200. Wij overleggen dan met jou of je het product terugbrengt naar de winkel of dat je het liever per post naar ons terugstuurt. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Producten kunnen geretourneerd worden in de winkel die de bestelling heeft bezorgd of waar de bestelling is opgehaald. Voor het juiste retouradres verwijzen wij je naar https://www.hoogvliet.com/winkels.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Eventueel kan een afhaalafspraak gemaakt worden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Producten die binnen de bedenktermijn kunnen bederven (versproducten) kunnen niet geretourneerd worden.