Hoogvliet Stomerij

Eén van de Hoogvliet services is onze stomerij. Hoogvliet geeft uw kleding in de vertrouwde handen van een gespecialiseerde stomerij. Deze beoordeelt hoe uw kleding het best gereinigd kan worden. Elke stof heeft bijzondere eigenschappen en sommige vlekken vragen om een speciale behandeling.

Het grote voordeel van onze Hoogvliet stomerijservice is ongetwijfeld de uitgebreide openingstijden! U bent niet gebonden aan de openingstijden van een stomerij, maar kunt gedurende de openingstijden van uw Hoogvliet supermarkt uw te stomen kleding inleveren. Bekijk hier of wij ook in jouw winkel een stomerijservice aanbieden.

In verband met het vervoer en de opslag van te reinigen artikelen nemen wij geen gordijnen of trouwjurken aan. Ook nemen we geen leer of suède aan.

Bekijk hier de prijzen van de stomerijservice.

Bewerkingsvoorwaarden stomerijartikelen

Uitvoering:

 • Wij zijn verplicht de aan ons verleende opdrachten op goede, vakkundige en aan het betreffende artikel aangepaste wijze uit te voeren.
 • De reiniging geschiedt in en met daarvoor gebruikelijke apparatuur en de daarvoor gebruikelijke reinigingsvloeistoffen/hulpstoffen, met dien verstande dat:
  1. textiel voorzien van een behandelings- en/of samenstellingsetiket conform dat etiket behandeld zal worden
  2. textiel dat niet voorzien is van een behandelings- en/of samenstellingsetiket geacht wordt op gebruikelijke wijze gereinigd te kunnen worden

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

Schade, veroorzaakt door voor de reiniging nadelige eigenschappen van het artikel, die wij vóór de reiniging niet hebben onderkend en redelijkerwijze ook niet hadden behoeven te onderkennen zoals:

 • Onvoldoende echtheid van de vervingen en/of bedrukkingen
 • Relaxatiekrimp
 • Schade ontstaan door onjuiste, onvolledige, onleesbare of ontbrekende etikettering
 • Schade die een gevolg is van aanwezigheid van voorwerpen in of aan de goederen
 • Schade ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen en andere fournituren en applicaties
 • Schade welke in aanleg aanwezig is in de te behandelen artikelen
0