Paracetamol 500 mg product foto

Healthypharm Paracetamol 500 mg

20  stuks
0. 67

HTP Paracetamol tabletten hebben een pijnstillende en koortsverlagende werking. De tabletten worden gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matig pijn en/of koorts.

HTP Paracetamol tabletten bevatten 500 mg van de werkzame stof paracetamol. De tabletten zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten met een ruime hoeveelheid water innemen.Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen. Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht): 1-2 tabletten van 500 mg per keer.

Kinderen van 6 tot 9 jaar: 1/2 tablet van 500 mg per keer.

Kinderen van 9 tot 12 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer.

Kinderen van 12 tot 15 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer.

Maximale dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht): maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag.

Kinderen van 6 tot 9 jaar: maximaal 4-6 doseringen per dag.

Kinderen van 9 tot 12 jaar: maximaal 3-4 doseringen per dag.

Kinderen van 12 tot 15 jaar: maximaal 4-6 doseringen per dag.

Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Interactie met voedsel

Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 tabletten HTP Paracetamol 500 mg).

Leeftijd

Vanaf 6 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt in geval van:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen;
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren);
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever);
 • Syndroom van Gilbert;
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie;
 • Hemolytische anemie;
 • Uitdroging;
 • Chronische ondervoeding;
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur).

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen;
 • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht);
 • uitdroging;
 • chronische ondervoeding.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten. Gebruikt u naast HTP Paracetamol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Voor een volledig overzicht van geneesmiddelen waar u rekening mee moet houden, zie de bijsluiter.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen. Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Paracetamol.

Hulpstoffen

Polyvidon (E1201), maïszetmeel, stearinezuur (E1412) en natriumzetmeelglycolaat.

Type Registratie + Registratienummer

RVG - 23569

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Wil je persoonlijk advies?

Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Neem dan contact op met één van onze gediplomeerde (assistent-)drogisten bij jouw Hoogvliet winkel. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel. Bestel dit geneesmiddel niet als je nog vragen hebt over dit geneesmiddel.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

25-06-2018

Productinformatie

Productnaam

Healthy paracetamol 500mg

Ingrediënten

Ingrediënten: Ingr

Bewaar en/of gebruiksadvies

Bewaarvoorschriften: Voor dit geneesmiddelen zijn er geen speciale bewaarcondities.Te gebruiken bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. Voor het gebruik de bijsluiter raadplegen. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Netto-inhoud:

20.00 ST

Leverancier:

Healthypharm Consumentenservice Healthypharm Nieuwe Donk 3, 4879 AC Etten-Leur


Disclaimer
De bovenstaande informatie is de informatie die de fabrikant beschikbaar heeft gesteld. Hoogvliet doet haar uiterste best om deze informatie correct bij de betreffende producten te vermelden. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd op de juiste wijze wordt getoond. Leest u daarom voor consumptie altijd de verpakking. De informatie die op de verpakking staat is altijd leidend. Indien er geen productinformatie wordt getoond, heeft Hoogvliet deze niet van de fabrikant ontvangen.