KinderParacetamol zetpil 240 mg product foto

  Healthypharm KinderParacetamol zetpil 240 mg

  10  stuks
  1. 93

  HTP Kinderparacetamol zetpillen 240 mg worden gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts .

  Kinderparacetamol zetpillen 240 mg is geschikt voor kinderen van 1 tot 6 jaar. De zetpillen bevatten 240 mg van de werkzame stof paracetamol.

  Kinderparacetamol zetpillen mogen niet gebruikt worden wanneer u allergisch bent voor een van de bestanddelen van het geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


  Bijsluiter

  De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

  Wanneer en hoe te gebruiken?

  Gebruiksadvies

  De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.
  Bij kinderen tot 4 jaar wordt gebruik over een periode langer dan 2 dagen ontraden. Bij kinderen ouder dan 4 jaar niet langer gebruiken dan 14 dagen.

  Dosering

  Kinderen van 1 - 2 jaar (10 - 12,5 kg): maximaal 2 tot 3 zetpillen (dosis 240 mg) per dag. Kinderen van 2 - 4 jaar (12,5 - 17 kg): maximaal 3 zetpillen (dosis 240 mg) per dag. Kinderen van 4 - 6 jaar (17 - 22 kg): maximaal 4 zetpillen (dosis 240 mg) per dag.
  Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden. Echter, niet vaker toedienen dan om de 6 uur.
  Het minst aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste en lichtste kinderen in een bepaaldegroep.

  Interactie met voedsel

  Tijdens gebruik van Kinderparacetamol HTP zetpil mogen kinderen geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

  Leeftijd

  Vanaf 1 tot 6 jaar.

  Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Contra-indicaties

  U mag dit middel niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

  Wanneer is voorzichtigheid geboden?

  Risicowaarschuwing

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt in geval van:

  • Lever- of nierfunctiestoornissen
  • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
  • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
  • Syndroom van Gilbert
  • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
  • Hemolytische anemie
  • Uitdroging
  • Chronische ondervoeding
  • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

  De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties: milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht), uitdroging, chronische ondervoeding.

  Gelijktijdig gebruik met medicijnen

  Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
  Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geledenheeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof inHTP Kinderparacetamol zetpil is paracetamol.
  Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.
  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval u één van de geneesmiddelen gebruikt die vermeld staan in de bijsluiter.

  Gebruik bij besturen voertuigen

  Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen. Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

  Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

  Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Meer over dit geneesmiddel

  Toedieningsvorm

  Zetpil

  Verpakkingsvorm

  Stripverpakking

  Werkzame stof

  Paracetamol

  Hulpstoffen

  Colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15).

  Type Registratie + Registratienummer

  RVG - 24203

  Hoe te bewaren?

  Bewaaradvies

  • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
  • Bewaren beneden 25 graden Celsius

  Houdbaarheid

  • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

  Wil je persoonlijk advies?

  Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Neem dan contact op met één van onze gediplomeerde (assistent-)drogisten bij jouw Hoogvliet winkel. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel. Bestel dit geneesmiddel niet als je nog vragen hebt over dit geneesmiddel.

  Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

  30-07-2018

  Productinformatie

  Productnaam

  Healthy paraceta zetpil 240mg

  Ingrediënten

  Ingrediënten: Ingr

  Bewaar en/of gebruiksadvies

  Bewaarvoorschriften: Voor rectaal gebruik. Voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Te gebruiken bij: koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na inenting, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit en spier Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. In geval van:

  Netto-inhoud:

  10.00 ST

  Leverancier:

  Healthypharm Licensee Registrar HEALTHYPHARM B.V.


  Disclaimer
  De bovenstaande informatie is de informatie die de fabrikant beschikbaar heeft gesteld. Hoogvliet doet haar uiterste best om deze informatie correct bij de betreffende producten te vermelden. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd op de juiste wijze wordt getoond. Leest u daarom voor consumptie altijd de verpakking. De informatie die op de verpakking staat is altijd leidend. Indien er geen productinformatie wordt getoond, heeft Hoogvliet deze niet van de fabrikant ontvangen.