6.000 zonnepanelen voor Hoogvliet Supermarkten

6 december 2017


Hoogvliet Supermarkten heeft energiebedrijf Nuon de opdracht gegeven om op vijftien Hoogvliet-locaties circa 6.000 zonnepanelen te plaatsen. Dit is één van de grootste zonne-energieprojecten in de supermarktbranche.De Hoogvliet-supermarkt aan de Juliana van Stolberglaan in Zoetermeer krijgt de meeste zonnepanelen: 670. Maar ook op dertien andere supermarktdaken komen panelen, vooral in het Westen van Nederland. Daarnaast worden ze geïnstalleerd op het dak van Bakkerij Hoogvliet in Bleiswijk. Op deze hypermoderne bakkerij die in 2015 in gebruik is genomen, komen 900 zonnepanelen. Gezamenlijk zullen de vijftien locaties naar verwachting ruim 1,4 miljoen kWh stroom opwekken. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400 Nederlandse huishoudens.

Trots op groene opwek!
De Hoogvliet-supermarkten zijn trots op hun zonnepanelen. Daarom maken ze via een speciaal ontwikkeld Nuon-groenlogo zichtbaar dat zij zelf zonne-energie gebruiken of opwekken. Dit logo komt natuurlijk in de Hoogvliet winkels te hangen. En het kan gebruikt worden op de website en andere communicatie uitingen. Nuon introduceert deze groenlogo’s voor de gehele zakelijke markt, en de Hoogvliet-supermarkten maken er als eerste gebruik van. De groenlogo’s zijn beschikbaar in verschillende varianten: Nederlandse wind, Europese wind, Zonne-energie, Groen Garant en Klimaatneutraal Gas.

Zonnepanelen verkleinen klimaatimpact
Robert Langman is als hoofd technisch beheer van Hoogvliet verantwoordelijk voor het project. “Wij doen dit omdat we als bedrijf onze klimaatimpact willen verkleinen”, stelt hij. “Energiebesparing houdt ons altijd al bezig – wij willen stappen vooruit zetten op de efficiency energy index. Daarvoor is nodig dat we blijvend 2% per jaar besparen op ons energieverbruik”. Nu is het tijd voor een volgende stap. Eén die bovendien heel zichtbaar is. De daken zijn goed te zien vanaf de openbare weg. Iedere klant die bij ons over de vloer komt, ziet dus dat wij belang hechten aan duurzaamheid.”

Monitoring
Hoogvliet Supermarkten vroeg voor het project een SDE+-subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en kreeg die ook toegekend. Dat maakte dat een interessante business case ontstond. Langman: “Uiteindelijk hebben we besloten om energiebedrijf Nuon het project te laten uitvoeren. We waren al langer met ze in gesprek over dit project en het vertrouwen was er om dit met Nuon te doen. Ik verwacht dat de panelen begin volgend kalenderjaar geïnstalleerd zullen worden.” Als de panelen operationeel zijn, worden de prestaties live gemeten zodat storingen of defecten direct geconstateerd worden en er snel bijgestuurd kan worden.

Zonnige toekomst
“Bij een modern bedrijf hoort gewoon dat je ook investeert in duurzame energie”, zegt Wijnand Tjepkema, relatiebeheerder van energiebedrijf Nuon. “Als Nuon zijn we al lange tijd in gesprek met Hoogvliet. Het bedrijf heeft ontzettend veel ruimte op allerlei daken. Niet alleen in Bleiswijk, maar ook elders in Nederland. Tegelijkertijd gaat de prijs voor zonnepanelen omlaag en verbetert de techniek jaarlijks, zodat er zelfs met weinig zon toch energie opgewekt kan worden. En ook financieel kan het uit: zeker in combinatie met de aantrekkelijke SDE-regeling kan er een mooi rendement gemaakt worden. Als Nuon zijn we natuurlijk trots dat we dit voor Hoogvliet mochten verzorgen. We feliciteren hen met deze mooie stap en wensen hen een toekomst toe met vooral veel zon!”