Ibruprofen 200 mg product foto

  Leidapharm Ibruprofen 200 mg

  10  stuks
  0. 74

  Leidapharm Ibuprofen 200 mg heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking en kan gebruikt worden bij menstruatiepijn, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn, reumatische pijn of koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na inenting.

  Elke tablet bevat 200 mg van de werkzame stof ibuprofen. Dit geneesmiddel is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

  Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van Leidapharm Ibuprofen 200 mg of als u astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties heeft gehad na eerder gebruik van soortgelijke geneesmiddelen. U mag dit middel niet gebruiken als u een maagdarmzweer, maagdarmbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen heeft, als u een ontsteking heeft van de dikke darm die met zweervorming gepaard gaat, als u ernstige lever- of nierfunctiestoornissen heeft, als het hard onvoldoende pompkracht heeft. Gebruik dit middel ook niet gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap of wanneer u snel last heeft van bloedingen of met bloedverdunnende middelen wordt behandeld.

  Lees voor gebruik de bijsluiter.


  Bijsluiter

  De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

  Wanneer en hoe te gebruiken?

  Gebruiksadvies

  De tabletten kunnen het beste in hun geheel ingenomen worden met een ruime hoeveelheid water (half glas). Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid, kunnen de eerste dosis eventueel direct na het ontwaken op de nuchtere maag met wat thee of een andere drank innemen. Omdat dit op de nuchtere maag gebeurt, wordt het middel snel opgenomen en treedt snel verlichting van de pijn en ochtendstijfheid op. De volgende doses kunnen na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water ingenomen worden.

  Dosering

  Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is de eerste dosis 400 mg (2 tabletten) zonodig gevolgd door 200-400 mg (1 of 2 tabletten) per keer.

  Menstruatiepijn: Beginnen met 1200 mg (6 tabletten) per dag verdeeld over 3-4 keer. In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 1600 mg (8 tabletten) per dag verdeeld over 3-4 keer.

  Maximale dosering

  Maximaal 1200 mg (6 tabletten) per 24 uur.

  Leeftijd

  Vanaf 12 jaar.

  Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Contra-indicaties

  U mag dit middel niet gebruiken in de volgende gevallen:

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van Leidapharm Ibuprofen 200 mg;
  • Als u astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties heeft gehad na eerder gebruik van soortgelijke geneesmiddelen (zoals acetylsalicylzuur);
  • Als u een maagdarmzweer (bestaand of steeds terugkerend), maagdarmbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen heeft;
  • Als u een ontsteking heeft van de dikke darm die met zweervorming gepaard gaat (colitis ulcerosa);
  • Als u ernstige lever- of nierfunctiestoornissen;
  • Als het hart onvoldoende pompkracht heeft (ernstig hartfalen);
  • Gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap;
  • Ook mag u ibuprofen niet gebruiken wanneer u last heeft van bloedingen of met bloedverdunnende middelen wordt behandeld.

  Wanneer is voorzichtigheid geboden?

  Risicowaarschuwing

  Wees extra voorzichtig met dit middel bij hart- en vaataandoeningen en bij maagdarmstelselaandoeningen. Lees in deze gevallen de bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Huidreacties: Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, zijn zeer zelden gemeld in samenhang met het gebruik van ibuprofen (zie rubriek 4). Patiënten lijken het grootste risico te lopen op deze reacties bij het begin van de behandeling: in de meerderheid van de gevallen begon de reactie binnen de eerste maand van de behandeling. Behandeling met ibuprofen dient gestopt te worden bij de eerste signalen van overgevoeligheid (bijvoorbeeld huiduitslag).

  Ouderen: Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. Adolescenten en volwassenen: Bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en volwassenen die onvoldoende drinken, kunnen nierproblemen ontstaan.

  Het gelijktijdig gebruik van ibuprofen met een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAIDs, inclusief selectieve COX-2 remmers) dient te worden vermeden. De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

  Gelijktijdig gebruik met medicijnen

  Gebruikt u naast Leidapharm Ibuprofen nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?Vertel dat dan uw arts of apotheker. Leidapharm Ibuprofen kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Controleer de bijsluiter voor een lijst met medicijnen waar dit in het bijzonder voor geldt.

  Gebruik bij besturen voertuigen

  Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden. Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

  Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

  Volwassenen: Raadpleeg uw arts als u zich niet beter voelt na 5 dagen bij pijn of na 3 dagen bij koorts,of als de klachten verergeren.
  Adolescenten (12 – 18 jaar oud): Indien adolescenten dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig hebben of indien de symptomen verergeren, dient een arts geraadpleegd te worden.
  Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

  • Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst) of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
  • Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Invloed op vruchtbaarheid

  Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

  Meer over dit geneesmiddel

  Toedieningsvorm

  Tablet

  Verpakkingsvorm

  Stripverpakking

  Werkzame stof

  Ibuprofen

  Hulpstoffen

  Microkristallijne cellulose (E460), voorverstijfselde zetmeel, croscarmellose natrium (E468), colloïdaal silica, talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b), suiker, acacia (E414), titaandioxide (E171), calciumcarbonaat, polyoxyl-35-castorolie, erythrosine aluminiumlak (E127), natriumbenzoaat (E211), schellak (E904), witte bijenwas (E901), carnauba was (E903).

  Toelichting bij hulpstoffen

  Leidapharm Ibuprofen 200 mg bevat natriumbenzoaat. Benzoaten kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Ook kan het risico van geelzucht bij pasgeborenen verhogen. Kleurstof: erythrosine aluminiumlak (E127)

  Type Registratie + Registratienummer

  RVG - 21902=56106

  Hoe te bewaren?

  Bewaaradvies

  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
  • Bewaar in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht
  • Bewaren beneden 25 graden Celsius

  Houdbaarheid

  • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

  Wil je persoonlijk advies?

  Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Neem dan contact op met één van onze gediplomeerde (assistent-)drogisten bij jouw Hoogvliet winkel. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel. Bestel dit geneesmiddel niet als je nog vragen hebt over dit geneesmiddel.

  Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

  07-01-2019

  Productinformatie

  Productnaam

  Ibuprofen

  Ingrediënten

  Elk tablet bevat 200 mg ibuprofen Kleurstof: erythrosine aluminiumlak (E127).

  Bewaar en/of gebruiksadvies

  Bewaarvoorschriften: Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking beneden 25°C. Waarvoor wordt leidapharm ibuprofen 200 mg gebruikt? Pijn en koorts bij griep, verkoudheid en na inenting. Hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, menstruatiepijn en reumatische pijn. Lees voor gebruik de bijsluiter. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Netto-inhoud:

  10.00 ST

  Leverancier:

  Apotex Nederland B.V. Licensee Registrar APOTEX NEDERLAND BV (LEIDAPHAR Archimedesweg 2, 2333 CN LEIDEN


  Disclaimer
  De bovenstaande informatie is de informatie die de fabrikant beschikbaar heeft gesteld. Hoogvliet doet haar uiterste best om deze informatie correct bij de betreffende producten te vermelden. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd op de juiste wijze wordt getoond. Leest u daarom voor consumptie altijd de verpakking. De informatie die op de verpakking staat is altijd leidend. Indien er geen productinformatie wordt getoond, heeft Hoogvliet deze niet van de fabrikant ontvangen.