MVO thema 3: Lokale betrokkenheid

Hoogvliet is graag betrokken bij maatschappelijke initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt van onze vestigingen. Dit doen we door samen met de lokale overheid te zorgen voor een omgeving die schoon, heel en veilig is. Ook proberen we via informatie-uitwisseling en interactie een bijdrage te leveren aan initiatieven die een positieve invloed hebben op het welzijn van omwonenden.

Voor het thema Lokale betrokkenheid hebben we de volgende ambities:

  • We zorgen voor een schone winkelomgeving.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid om de buurt heel te houden.
  • We leveren een bijdrage aan de veiligheid in de buurt.
  • In alle Hoogvliet filialen wordt een plek onderhouden waar voor en door mensen uit de buurt informatie wordt gedeeld.
  • We hebben veelvuldig interactie met de buurt.