MVO-thema 5: Klimaat

Wij streven ernaar de negatieve invloed van de productieketen op het milieu te verminderen. Enerzijds kan dit gerealiseerd worden door het gebruik van grondstoffen, energie en verpakkingsmateriaal te verminderen. Anderzijds door de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te reduceren.

Concreet hebben wij ons ten doel gesteld om het energieverbruik ieder jaar met 3% te reduceren ten opzichte van de Energy Efficiency Index. Tevens wordt in onze nieuwe bakkerij (die momenteel wordt gerealiseerd op het nieuwe Hoogvliet-terrein in Bleiswijk) het energieverbruik per kilogram gebruikte grondstof met 20% omlaag gebracht. Voor het resterende energieverbruik wil Hoogvliet in 2017, in samenwerking met leveranciers, voor 100% gebruik maken van duurzame, groene energie.

Recycling is een belangrijk onderdeel van ons streven naar een beter milieu. Bij alle Hoogvliet winkels bevinden zich containers voor het inleveren van oude kleding en schoenen, batterijen en gebruikt frituurvet.

Voor het thema Klimaat zijn de volgende ambities geformuleerd:

  • Hoogvliet vermindert ieder jaar haar energieverbruik en kiest voor duurzame energie.
  • Hoogvliet reduceert de CO2-uitstoot in haar eigen bedrijfsvoering en bij externe leveranciers.
  • Hoogvliet vermindert het gebruik van grondstoffen door het reduceren van verpakkingsmateriaal, het terugdringen van voedselverspilling en het recyclen van reststromen.
0