Duurzame vis

Hoogvliet heeft een ruim assortiment verse, duurzame vis van uitstekende kwaliteit. Hoogvliet houdt bij het samenstellen van het assortiment rekening met de duurzame visstand, volgens de gegevens van de VISwijzer (www.goedevis.nl).

Ons beleid op het gebied van duurzame vis heeft betrekking op al onze merk- en huismerkartikelen uit de categorieën verse vis, diepgevroren vis en visconserven, maar ook op alle artikelen waarin vis is verwerkt. Wij onderkennen het belang van duurzame visvangst en ondersteunen dan ook het "Zevenstappen plan Vis Beter" van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen.

De belangrijkste elementen uit dit stappenplan zijn:

  • Alle versgevangen vis dient voor 2011 te voldoen aan de normen van MSC, Marine Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor visproducten van verantwoorde visserij, dat voldoet aan de eisen van de Verenigde Naties. Voor meer informatie kijkt u op www.msc.org.
  • Afschaffen van schadelijke vangstmethoden. Sommige methoden van vis vangen leiden tot te veel bodemberoering en beschadiging van ecosystemen. Andere neveneffecten van schadelijke vangstmethoden zijn te hoog brandstofverbruik en te veel bijvangst. Ook dit moet worden teruggedrongen door stimulering van duurzame visvangst.
  • Terugdringen van bijvangst. Door aanpassing van vangstmethoden moet de bijvangst tot het onvermijdbare minimum beperkt worden. Ondermaatse vis moet via ontsnappingspanelen in de netten kunnen ontsnappen of de maaswijdte van de netten moet op de vissoort worden afgestemd. Ook andere methoden, zoals longline vissen in plaats van netten, moeten daar waar mogelijk worden toegepast.
  • Aandacht voor dierwelzijn bij de kweek en vangst van vis. Vooral de dodingmethode van kweekvis zal kritisch worden bekeken.
  • Uitbannen illegaal gevangen vis.

Naast het naleven van dit stappenplan duurzame vis let Hoogvliet op visstanden van overbeviste of kwetsbare soorten. De afgelopen perioden hebben we als gevolg van dit plan een aantal "rode" vissoorten uit ons assortiment gehaald, omdat deze soorten hebben te lijden aan grootschalige overbevissing, vernietigende vangsttechnieken of niet duurzame kweektechnieken.

MSC keurmerk

We streven ernaar om zo veel mogelijk vissoorten in ons assortiment op te nemen die voldoen aan het MSC-keurmerk. U kunt deze duurzame vis herkennen aan het MSC logo dat op een aantal verpakkingen van visproducten staat afgebeeld.

Ook leveranciers werken aan duurzame vis

Wij eisen van onze leveranciers er voor te zorgen dat de geleverde duurzame vis traceerbaar is. Hierdoor proberen wij de verkoop van illegale vis te voorkomen.

Wat is Goede VIS?

Goede VIS staat voor vis eten met een goed geweten. Kabeljauw, gegrilde zalm, een haring met uitjes, of een lekker scholfiletje: vis eten is lekker en gezond. Maar lang niet alle vis is duurzaam gevangen of gekweekt. Vissen en schaal- en schelpdieren die in Nederland te koop zijn, zijn beoordeeld op duurzaamheid en ingedeeld in drie kleuren:

Groen: Prima keuze
Niet overbevist, zorgvuldig gekweekt, minimale of beperkte schade aan natuur.

Oranje: Tweede keuze
Problemen met kweek of visserij. Dit is een mindere keuze dan soorten uit de groene kolom.

Rood: Liever niet
Kies liever voor een alternatief uit de groene kolom. De soorten in de rode kolom worden te zwaar bevist. De manier van kweken of vangen is te belastend voor natuur en milieu.

Via de site www.goedevis.nl vindt u informatie over vissoorten, schelp- en schaaldieren die we in Nederland eten. Hier vindt u ook antwoorden op de meest gestelde vragen, verrassende recepten met vis en tips voor de bereiding van duurzame vis.

0