Start bouw nieuw distributiecentrum in Bleiswijk

Sinds maart 2018 wordt er druk gebouwd aan ons nieuwe service- en distributiecentrum op bedrijventerrein Prisma in Bleiswijk (gemeente Lansingerland).

Het realiseren van het nieuwe DC is een belangrijk onderdeel van onze strategie met als centrale doelstelling de meest attractieve omni-channel supermarkt binnen ons marktgebied te zijn. Belangrijk speerpunt is het zo laag mogelijk houden van de kosten voor distributie en logistiek. Daarmee kunnen we sterk concurrerend zijn en blijven.

Algemeen directeur Siep de Haan van Hoogvliet: “De start van het nieuwe distributiecentrum komt op een uniek moment. Dit jaar bestaat Hoogvliet 50 jaar en het ligt voor de hand dat we dan terugkijken op onze prachtige historie. Dankzij dit nieuwe distributiecentrum richten we onze blik echter vooral op de toekomst! Met dit nieuwe distributiecentrum lopen we zelfs voor op de ontwikkelingen en kunnen we dit doen tegen de laagst mogelijke kosten.”

In het nieuwe distributiecentrum zullen zowel droge kruidenierswaren als vers, groente-en fruit en diepvriesartikelen grotendeels geautomatiseerd verwerkt worden tot zendingen naar onze winkels. De verwerking van retouremballage zal eveneens via de nieuwe locatie gaan plaatsvinden. Ook de centrale slagerij van Hoogvliet zal onderdeel uitmaken van deze nieuwbouw waardoor we beschikken over een moderne centrale slagerij die voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, een zeer efficiënt proces mogelijk maakt en gereed is voor alle huidige en toekomstige voedselveiligheidsnormen.

Met de integratie van het distributiecentrum, de emballageverwerking, het servicecentrum en de productiebedrijven bakkerij en slagerij zijn we helemaal klaar voor een mooie toekomst.
Verhoogde capaciteit
In het nieuwe DC, met een grootte van 72.000 m2 en de mogelijkheid tot uitbreiding met nog eens 10.000 m2, zal niet alleen de distributiecapaciteit fors verhoogd worden, maar worden onze logistieke processen geoptimaliseerd door hoge mate van mechanisatie en automatisering.

Samenwerking
Voor de bouw van het nieuwe DC werken we nauw samen met Arcadis en Witron. Arcadis is verantwoordelijk voor het programmamanagement, het gebouwontwerp en de bouwbegeleiding. Witron verzorgt als system integrator het logistieke design. Verder zijn de volgende partners betrokken bij de bouw: ASK Romein (casco), Aqua+ (Sprinklerinstallatie) en Warmtebouw/RetailTechnics (werktuigbouwkundige installaties en koeltechniek). 

BREEAM-NL certificering
Hoogvliet heeft, conform het MVO Jaarverslag 2016, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor het vinden van een goede balans tussen de gezondheid van hun organisatie, de samenleving en het milieu hoog in het vaandel.

Omdat Hoogvliet zelf ontwikkelaar, eigenaar en gebruiker is van het nieuwe distributiecentrum, heeft Hoogvliet de ambitie om een groot aantal energiebesparende maatregelen te implementeren in de nieuwbouw. Daarom is besloten de duurzaamheid door te voeren op basis van BREAAM. BREEAM is een internationaal keurmerk dat negen duurzaamheidscategorieën beslaat.

Een van de belangrijkste aspecten van een BREEAM-NL-kwalificatie ‘Outstanding’ is de voorbeeldfunctie van deze projecten voor de rest van de markt. Het is daarom van groot belang dat ontwerpteams in de bouw de beschikking kunnen hebben over een goede casestudy. Het ontwerpteam/de opdrachtgever van het gebouw dat de BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ heeft bereikt dient daarom een kant-en-klare casestudy aan te leveren. Deze informatie moet worden ingediend tezamen met het definitieve rapport van de assessor voor de opleveringsfase.

Na goedkeuring zal DGBC de casestudy vrijelijk mogen gebruiken op haar websites en eventueel voor diverse publicaties. Indien geen casestudy wordt aangeleverd, dan zal het gebouw de BREEAM-NL-kwalificatie ‘excellent’ krijgen.

> Meer over de BREEAM-certificering